Початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової" м. Білгорода-Дністровського Одеської області (дошкільний підрозділ)

 

Правила прийому

 

  • КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. У закладі створено умови для індивідуального навчання учнів 1-4-х класів відповідно до положень, затверджених МОН України.
  • Прийом дітей до дошкільної ланки КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад, свідоцтва про народження дитини (копії), направлення Управління освіти.
  • Групи можуть комплектуватися як за віковими, так і за різновіковими ознаками з погодженням відділу освіти Білгород-Дністровської міської ради.

Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

  • Зарахування учнів до першого класу КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється за наказом директора на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка. 

При  прийомі дитини до першого класу неприпустимим є проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки її знань з навчальних предметів. 

 

До першого класу зараховуються , як правило діти з шести років.

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД –ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» ІМЕНІ СІЛЬВІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ МОРОЗОВОЇ»

М. БІЛГОРОДА - ДНІСТРОВСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

21.04.2020     № 42

 

Про прийом дітей до першого класу 

в 2020/2021 навчальному році

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, листа МОН України від 31.03.2020 р.1/9-182   «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», з метою забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до першого класу закладу 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Членам адміністрації підготувати та провести онлайн консультації для батьків майбутніх першокласників (вихованців старших груп закладу) 27.04.2020 року, на яких:

- ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, з Порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

- довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства, особа, яка їх подає;

2. Розпочати прийом заяв на зарахування учнів до 1-их класів з 30.04 по 31.05.2020 року на електронну адресу закладу  [email protected]

3. Згідно з поданим пакетом документів відповідно до п.4, розділу I Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, від 16 квітня 2018 року № 367 сформувати 3 перші класи до 30 здобувачів освіти у кожному.

4. Зарахування здобувачів освіти  до закладу здійснювати відповідно до наказу МОН України від 16.04.2018 р. № 367.

5. Видати наказ про зарахування учнів 1-х класів до закладу 01.06.2020 року.

6. Секретарю Ганенко О.Б. оприлюднити на веб-сайті  закладу та сторінці у Facebook інформацію про закріплену територію обслуговування, зразок заяви, спроможність закладу , наявність вільних місць до 30.04.2020 року.

7. Діловоду Бандуровій Н.Ю. здійснювати реєстрацію електронних заяв батьків  в окремому журналі реєстрації з 30.04 по 31.05.2020 року

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 

Директор                                                                         О.В. Стрезєва


 

З наказом ознайомлені:

Євсієнко Н.І.

Циганова С.В.

 

 

 

 

       Директору КЗ НВК    ім.С.О.Морозової

                                                              Стрезєвій О.В.                                           

            ______________________________________.

                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
                                                                       заявника чи одного з батьків дитини)
                                                                        який (яка) проживає за адресою:
                                                                        _______________________________                  (адреса фактичного місця проживання)
                                                                      Контактний телефон:    

                                                                      ________________________________________

                                                                      Адреса електронної поштової скриньки:
                                                                      ________________________________________

ЗАЯВА
про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати ______________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження)
до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:
_____________________________________________________________________________________,
на  очну ( денну) форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні
(потрібне підкреслити) ________________________________________________________________);
                                   (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні
(потрібне підкреслити) ________________________________________________________________;
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)
навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу
______________________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

___________ _____________

 

 

 

 

 

  •