Початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової" м. Білгорода-Дністровського Одеської області (дошкільний підрозділ)

 

Освітні програми

     Дошкільний підрозділ закладу працює над реалізацією  Базового компоненту  дошкільної освіти в Україні та  за програмою  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

      Через які реалізуються Головні завдання:

Реалізація державної політики в галузі освіти.

Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров‘я дитини.

Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших народів та націй, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Забезпечення корекційної спрямованості навчально-виховного процесу, профілактичні виявлення дітей з порушеннями мови, психологічного розвитку.

Забезпечення наступності у роботі вихователів, медичного персоналу, вчителів - дефектологів, вчителів-логопедів, практичного психолога та батьків, узгодження в діях, виконання загальних вимог.

Виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.